U periodu novembar/decembar 2023.godine, realizovano je 5 obuka na temu „Suđenje u razumnom roku“  u okviru projekta „Razumno je da znam“, kojeg sprovodi  Lingva Mont uz finansijsku podršku Građanske Alijanse iz sredstava Evropske Unije.

Ciljna grupa na obukama bili su studenti i advokatski pripravnici. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa pravom na pravično suđenje, razumnim  rokom  i kriterijumima  za ocjenu dužine trajanja postupka, zatim sa zaštitom prava na suđenje u razumnom roku, evropskim standardima i sudskom praksom, kao i praksom  Evropskog suda za ljudska prava.

Takođe su imali priliku da se upoznaju sa  postupkom zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pravnim sredstvima za ubrzanje sudskog postupka i  nacionalnim pravnim okvirom, kao i pravom na pravičnu naknadu u sporovima za naknadu nematerijalne i materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Praktični dio radionice odnosio se na suđenje u razumnom roku u praksi domaćih sudova kroz primjere iz prakse, tako da su studenti aktivno učestvovali,  postavljali pitanja i sami predlagali određena rješenja.

Radionice su održane na:

  • Pravnom fakultetu Univerziteta Donja Gorica 27. 11. 2023. godine
  • Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 04. decembra 2023. godine
  • Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore 11. decembra 2023. godine
  • Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran 11. decembra 2023. godine
  • Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, 13. decembra 2023. godine za advokatske pripravnike.