Kurs engleskog za djecu

Učenje engleskog kroz kreativne radionice za djecu od 3 do 6 godina

kurs engleskog za djecu

Rani početak učenja stranih jezika ima veliki broj prednosti u budućem životu djece. Brojna istraživanja pokazuju da djeca koja su ranije počela da uče strani jezik, sa većom lakoćom savladavaju učenje u cjelosti, kao i da su ta djeca sklonija da kasnije u životu govore više stranih jezika. Učenje stranog jezika u ranom dobu omogućava razvoj komunikativnosti, maštovitosti, snalažljivosti. Svakako doprinosi i širenju vidika kod djece i razumijevanju i prihvatanju drugih kultura. Djeca uzrasta od 3 do 6 godina ne uče jezik, već ga usvajaju sa lakoćom i zavidnom brzinom.

2 puta nedeljno

Trajanje nastave je 1 čas

Praćenje preformansi učenika na predavanjima

Šta vas očekuje 

montenegrin linga mont

Učenje kroz igru

Djeca najbolje uče kroz kreativne radionice koje su obogaćene različitim temama i aktivnostima.

U programu učenja engleskog jezika koji nudimo, najmlađi mogu naučiti pojmove koji su im bliski na maternjem jeziku i to kroz igru, pjesmu, crtanje, recitaciju i druženje.

ucenje engleskog kroz igru

Dodatne aktivnosti

Djeca sa profesorima učestvuju u pripremi i obilježavanju različitih događaja kao što su rođendani, praznici, u susret godišnjim dobima, čuvanju životne sredine, kao i drugim interesantnim događajima.

Iskusni predavači

Naši iskusni profesori sa posebnom pažnjom pripremaju programe, materijale i tematske oblasti koje su prilagođene tom uzrastu. Te oblasti se odnose prvenstveno na brojeve, boje, godišnja doba, životinje, kao i druge osnovne pojmove u komunikaciji.

Pošaljite upit

Kurs engleskog za djecu

Hajde da učimo zajedno!

+382 (0)68 807 580

lingvamont32@gmail.com