Predstavljamo vam publikaciju – Poster/Brošuru koja je urađena u okviru projekta „Razumno je da znam“ koji sprovodi NVU Monte Lingva uz finansijsku podršku Građanske Alijanse iz sredstava Evropske unije u Crnoj Gori.

U publikaciji je obrađena oblast koja se odnosi na  „Suđenje u razumnom roku“, i to kroz sadržaj:

  • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
  • Evropski sud za ljudska prava
  • Šta je razuman rok
  • Kriterijumi na osnovu kojih se računa razuman rok
  • Nacionalni pravni okvir
  • Važno je znati: Kontrolni zahtjev, Ustavna žalna, Tužba za pravično zadovoljenje
  • Zaštitnik ljudskih prava i sloboda