Dana 19. Aprila 2024.godine, održana je konferencija “Pregled implementiranih projekata, rezultati i uticaji” uz podršku Građanske alijanse, a kroz projekat “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori”, finansiranog od strane Evropske unije, a kofinansiranog od Ministarstva javne uprave.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati šest uspješno implementiranih projekata kiji su podržani kroz sub granting program prošle godine. Učestvovalo je 6 NVO i to: “Kroz edukaciju do većih prava osuđenih lica” – u organizaciji NVO Euromost, Akcija za socijalnu pravdu, projekat “Ka većoj vidljivosti u određivanjima pritvora na lokalnom nivou”, MADOP kroz projekt “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, Udruženje za podršku Roma i Egipćana kroz projekt “Status romsko-egipćanske populacije u Beranama”, organizacija ZINAK kroz projekat “Jačanjem kapaciteta i informisanjem do ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu”.

Organizacija Monte Lingva je svojim projektom “Razumno je da znam” jačala kapacitete mladih pripravnika i studenata o osnovnim ljudskim pravima, posebno o pravu na suđenje u razumnom roku.